Gjenvinningsseminaret 2022

Participant list

Certain columns are empty because the participant has opted out of being displayed on this public list
27 participants have opted out of being displayed on this list.

Company

Name

Work title

Country

Bærum kommune - avfall og gjenvinning Agnes Annsdatter Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Andreas Selseth Norge
IVAR IKS Anita Austigard Norge
IVAR IKS Anne Brit Syvertsen Norge
BIR Privat AS Arne Johan Tuvin Norge
Fretex Miljø AS Arnt-Willy Hjelle Norge
DET NORSKE SKOGSELSKAP Astri Kløvstad Norge
SUNNFJORD MILJØVERK IKS Athina Karipi Norge
IVAR IKS Audun Roalkvam Norge
BIR Privat AS Barbro Relling Norge
HANDELENS MILJØFOND Belawal Khan Norge
BIR Privat AS Bente Gansum Daazenko Norge
FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS Berit Selboe-Coote Norge
VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS Bjørn Erik Rui Norge
ASPLAN VIAK AS Cathrine Lyche Norge
BIR Privat AS Eirik Grytten Standal Norge
RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eirik Kultom Karlsen Norge
IRIS SALTEN IKS Elisabeth Alvestad Norge
RENOVASJON I GRENLAND IKS Erik Høines Norge
SARPSBORG KOMMUNE Erle Frantzen Norge
ØSTLANDET GJENVINNING AS Eva Sørli Norge
SIRKULA IKS Grethe Olsbye Norge
Valdres Kommunale Renovasjon IKS Hallgrim Berg Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Harald Eldor Norge
NORSK GJENVINNING METALL AS Henrik Våraker-Johansen Norge
NORSIRK AS Idar Haslerud Norge
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT Ilyasse Bsaithi Norge
SANDNES KOMMUNE Jan Egil Gjerseth Norge
Stavanger kommune Jarle Furre Norge
Rogaland Gjenvinning Julie Vold Norge
SIRKULA IKS Karen Tømte Norge
SUNNFJORD MILJØVERK IKS Karoline Høyvik Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Kathrin Bugge Opheim Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Kristine Einbu Norge
ATKINS NORGE AS Kristine Tørnqvist Strand Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Lene Dahl Nilsen Norge
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Linda Fossum Thompson Norge
HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Line Dalhaug Norge
ReMidt IKS Linn Stokke Norge
BIR Privat AS Lisa Lønne Myre Norge
SIRKULA IKS Maria Sætersdal Remøe Norge
Asker kommune Marianne Feng Norge
RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Marte Brændsrud Norge
Renovasjonsselskapet GLØR IKS Marte Holmestad Norge
COWI Marte Muri Norge
SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Marte Vartdal Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Mette Henriksen Norge
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER Mia Bjerkestrand Norge
BIR Privat AS Michael Butz Norge
ÅRIM AS Miljøselskapet ÅRIM Norge
BIR Privat AS Miriam Holmefjord Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Mona Tønne Norge
Karmøy kommune, Borgaredalen miljøpark Nicolai Lunde Norge
MILJØ NORGE AS Nils Aulie Norge
BIR AS Nina Mønstre Norge
RENAS AS Per Halvard Øveren Norge
IRIS SALTEN IKS Pernille Kolsing Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Preben Møller Norge
RENAS AS Rune Skou Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Sigrun Jahren Norge
Indre Østfold Renovasjon Sissel Lund Søpler Norge
STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING Siv Margrethe Figved Nilsen Norge
MEPEX CONSULT AS Sølvi Rønnekleiv Haugedal Norge
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT Terje Jacobsen Norge
BIR Privat AS Therese Constant-Stangeland Norge
MEPEX CONSULT AS Therese Murberg Norge
Bærum kommune - avfall og gjenvinning Thorleif Eriksen Norge
RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Tina Amundsen Norge
Bærum kommune - avfall og gjenvinning Tone Moen Norge
Hrs Husholdning As Tonje Thune Norge
STAVANGER KOMMUNE Tor Larsen Norge
KARMØY KOMMUNE Torbjørn Heggheim Norge
SARPSBORG KOMMUNE Veronica Heidenberg Norge
NORSIRK AS Zlatko Kazaz Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN gitte grønner Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN nina løyland Norge
Marte Ulltveit-Moe Norge
BIR Norge
BIR AS Norge
BIR AS Norge
BIR AS Norge
BIR Privat AS Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Norge
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT Norge
Foreningen UFF-Butikkene i Norge Norge
IVAR IKS Norge
IVAR IKS Norge
IVAR IKS Norge
Moss kommune, avd. Natur, klima og bymiljø Norge
Nordic Demolition AS Norge
OSLO KOMMUNE Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Norge
Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten Norge
RAGN SELLS AS Norge
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Norge
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Norge
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Norge
Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune Norge
SUNNFJORD MILJØVERK IKS Norge
Trondheim Renholdsverk Norge
Trondheim Renholdsverk AS Norge
Valdres Kommunale Renovasjon IKS Norge