Deponiseminaret 2022

Participant list

Certain columns are empty because the participant has opted out of being displayed on this public list
20 participants have opted out of being displayed on this list.

Company

Name

Work title

Country

NOAH SOLUTIONS AS Ann-Cathrin Stridal Norge
BERGEN KOMMUNE Anna Maria Hatland Norge
Veidekke Arvid Hoem Norge
Statsforvaltaren i Vestland Astrid Holte Norge
Sunnfjord Miljøverk IKS Athina Karipi Norge
ESVAL MILJØPARK NES KF Birgit Sundal Kjensjord Norge
Lindum AS Bjørn Roar Lærum Norge
Bærum kommune, Avfall og gjenvinning Ehsan Saadatakhtar Norge
MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS Erling Gartland Norge
ESVAL MILJØPARK NES KF Espen Granli Norge
LINDUM AS Gorm Thune Norge
Bymiljøetaten - Bergen kommune Gry Brandin Stenersen Norge
Statsforvalteren i Møre og Romsdal Guro Gjenstad Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Hanne Aunet Norge
Avfall Sør AS Harry Hansen Norge
Øvre Romerike Avfallsselskap IKS Heidi Finden Norge
Haugaland Interkommunale Miljøverk Håvard Kallestadbakken Norge
NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Ingrid Vigesdal Norge
OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN Ingvill Sande Norge
Horisont Miljøpark Janne Jarstad Norge
NORSK GJENVINNING M3 AS Jeanette Syvertsen Norge
PERPETUUM AS Jo Løvdal-Hoel Norge
MELDAL MILJØANLEGG AS John Horg Norge
ESVAL MILJØPARK NES KF John Sverre Olsen Bråten Norge
Statsforvalteren i Rogaland Julie Jacobi Jonstrup Norge
Avfallsservice AS Karl Martin Pedersen Norge
Bingsa Gjenvinning AS Kjetil Larsen Hagen Norge
Franzefoss Gjenvinning AS Krister Turøy Norge
Statsforvaltaren i Vestland Kristin Espeset Norge
NOAH SOLUTIONS AS Kristin Hovland Norge
OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN Laura Sanna Norge
FRANZEFOSS AS Linda Skryseth Norge
Goasholtmyra Miljøpark, IRMAT AS Liv Inger Brekke Strøm Norge
LINDUM AS Marianne Seland Norge
MULTICONSULT NORGE AS Marie Sørum Norge
NOAH SOLUTIONS AS Nils G Nilsen Norge
SIRKULA IKS Nina Troller Norge
INNLANDET MILJØPARK AS Ole Fridtjof Normann Norge
MAREN MILJØSERVICE AS Ole Kristian Eigebrekk Norge
Haugaland Interkommunale Miljøverk Ole Svendsen Norge
SIRKULA IKS Petter Holm Norge
COWI Rita Heide Eggen Norge
Perpetuum Circuli AS Robin Gout Norge
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Sigrun Jahren Norge
Avfall Sør AS Silje Roland Aanesland Norge
Multiconsult Norge AS Siri Greiff Norge
MULTICONSULT NORGE AS Siri Haug Norge
MULTICONSULT NORGE AS Siri Nesbakken Norge
KARMØY KOMMUNE Siw Anita Thorsen Norge
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalteren i Troms og Finnmark Norge
LILLESAND OG BIRKENES INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP LIBIR IKS Stein Petter Næss Norge
OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN Steinar Sidselrud Norge
ESVAL MILJØPARK NES KF Sten Rinden Norge
COWI Svein-Erik Svendsen Norge
INDRE HORDALAND MILJØVERK IKS Sven Ramstad Norge
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Sverre Follestad Norge
Bærum kommune, Avfall og gjenvinning Tor-Erik Hayden Norge
STENA RECYCLING AS Torbjørn Steensrud Norge
HORISONT MILJØPARK IKS Tove Flobergseter Norge
FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF Tove Tesdal Norge
Veidekke Entreprenør AS Tuva Høye Norge
Haugaland Interkommunale Miljøverk Veslemøy Eriksen Norge
FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF Vidar Pettersen Norge
SIRKULA IKS anne-mette nordbak Norge
INDRE HORDALAND MILJØVERK IKS Øyvind Birkeland Norge
Geir Allum Sørensen Norge
Martina Lan Salomon Norge
AVFALL NORGE Norge
Avfall Norge
Bergen kommune Bymiljøetaten Norge
Institutt For Energiteknikk Norge
Lindum AS Norge
Lindum as Norge
Miljøteknikk Terrateam as Norge
NIMECO AS Norge
OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN Norge
OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN Norge
OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN Norge
PERPETUUM AS Norge
Park & Anlegg Norge
Romerike Avfallsforedling IKS Norge
Romerike Avfallsforedling IKS Norge
Romerike Avfallsforedling IKS Norge
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Norge
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Norge
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Norge
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Norge
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Norge
Svaaheia Avfall AS Norge
VEIDEKKE INDUSTRI AS Norge