FNs bærekraftsmål og ESG rapportering

Participant list

Certain columns are empty because the participant has opted out of being displayed on this public list
2 participants have opted out of being displayed on this list.

Company

Name

Work title

Country

AVFALL SØR AS Anette Westbye Kittelsen Norge
Romerike Avfallsforedling IKS Anne Hertzenberg Norge
MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS Birger Almås Norge
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Eva Aasen Norge
ÅRIM AS Fride Skarbø Norge
AVFALL SØR AS Gunn Spikkeland Hansen Norge
PERPETUUM AS Harald Øyvind Kjelstrup Norge
BINGSA GJENVINNING AS Linn Beate Olsen Bjørshol Norge
Renovasjonsselskapet GLØR IKS Morten Linvollen Norge
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Nina Kveim Norge
LINDUM AS Ola Prestgard Norge
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Roger Stigum Norge
ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS Roy Ulvang Norge
LINDUM AS Sigrid Hilsen Norge
ÅRIM Tor Langlo-Johansen Norge
Avfall Norge Norge
Avfall Norge Norge
Norsk Gjenvinning Markets Norge