Differensiert avfallsgebyr - seminar og workshop

Participant list

Certain columns are empty because the participant has opted out of being displayed on this public list

Company

Name

Work title

Country

Vesar Bjørn Erik Rui Utviklingssjef Norge
Renovasjon i Grenland Bjørn Fjellvang Prosjektleder Norge
Sirkula IKS Britt Solvår Morken Avdelingsleder innsamling og kundekontakt Norge
Agder Renovasjon IKS Eirik Kristiansen Økonomisjef Norge
AVFALL SØR AS Elisabeth A. Helle Leder Plan og miljø Norge
Attvin AS Fride Skarbø Controller Norge
SØNDRE HELGELAND MILJØVERK Heidi Eidet Eggen Leder for Utviklingsavdelingen Norge
Hallingdal renovasjon IKS Helge Svarstad Utviklingsleder Norge
Horisont Renovasjon AS Ingar Sønsteby Daglig leder Norge
AVFALL NORGE Jens Måge Fagrådgiver Norge
Maren Kommuneservice AS June Tønnessen Økonomimedarbeider Norge
BIR AS Karen Marie Haarklau Økonomianalytiker Norge
Sirkula iks Katrine Aalstad Leder for Innsikt Norge
Høgskolen i Innlandet Monica Rønning Høgskolelektor Norge
BIR AS Stian Halland Utviklingssjef Norge
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Sven Draugsvoll Økonomisjef Norge
Norwaste as Toralf Igesund Senior konsulent Norge
Karmøy kommune Torbjørn Heggheim Leder renovasjon Norge
HRS Husholdning AS Tore Nysæter Daglig leder Norge
HRS Husholdning AS Tore Nysæter Daglig leder Norge
Norsk Gjenvinning AS Trond Håverstad Kundesjef Norge
Iris Salten IKS Ådne Moholt Trainee Norge
Attvin AS Øystein Solevåg Dagleg leiar Norge
Asker kommune Norge
Avfall Sør
BÆRUM KOMMUNE Norge
BÆRUM KOMMUNE Norge
MVOAR IKS Norge